Bài toán ngôn ngữ trong cuộc thi Lomonosop 2015

Ngôn ngữ và toán học có rất nhiều điểm chung, trong đó có tính logic, quy luật và cấu trúc.

01:04 - 19/04/2016

Những người giỏi toán thường nắm bắt một ngôn ngữ mới rất nhanh. Bài toán sau đây được ra trong đề thi môn ngôn ngữ của cuộc thi Lomonosop 2015.

Cho biết một số số viết theo chữ số Ả-rập ở cột bên trái và cũng những số này bằng tiếng Tamil ở cột bên phải (nhưng không đúng thứ tự). 

Screen-Shot-2016-04-16-at-17-1-6796-8894

TS Trần Nam DũngĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP HCM

Loading...