Bài toán một dòng có thể khiến bạn rối trí

05:08 - 12/08/2017
toan-1-9011-1502362024.jpg

Cho k = 20082 + 22008, hãy tìm chữ số hàng đơn vị của k+ 2k?

Loading...