5 điều kiện để trường Hà Nội được tuyển sinh lớp 10

Một trong những điều kiện được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội quy định là định mức phải đạt 2,25 giáo viên/lớp, có đủ giáo viên bộ môn với trình độ từ đại học trở lên.

06:02 - 25/02/2016

Ngày 23/2, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ra văn bản số 740 quy định về điều kiện tuyển sinh vào lớp 10. Có 5 tiêu chuẩn được đưa ra gồm: Tổ chức bộ máy và đội ngũ, cơ sở vật chất, cơ sở tài chính, công tác chuyên môn, công tác tuyển sinh.

Về tổ chức bộ máy và đội ngũ, điều kiện bắt buộc là đơn vị phải có hiệu trưởng hoặc phải chuyển đổi loại hình trường sang tư thục. Hiệu trưởng, phó hiệu trường hoặc Hội đồng quản trị của trường phải do Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận, có nhiệm kỳ 5 năm. Nhà trường phải có các tổ chuyên môn, tổ chức Đảng, Đoàn và đáp ứng đủ tiêu chuẩn về số lượng giáo viên/lớp. Định mức giáo viên với THPT là 2,25 thầy cô/lớp, có đủ giáo viên bộ môn với trình độ từ đại học trở lên.

thi-Toan-lop-10-6364-143401938-7902-3844

Quy định về điều kiện để các trường được tuyển sinh lớp 10 vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố có tiêu chí định mức giáo viên phải đạt 2,25 thầy/lớp. Ảnh minh họa: Quý Đoàn.

Đội ngũ giáo viên cơ hữu phải đóng bảo hiểm xã hội hoặc có hợp đồng dài hạn, thời gian làm việc liên tục tại đơn vị. Nếu tỷ lệ giáo viên cơ hữu cấp THPT ít hơn 40%, hợp đồng lao động với nhân viên nhưng không có bảo hiểm với nhân viên cơ hữu thì tiêu chuẩn này cũng không đạt.

Về tiêu chuẩn cơ sở vật chất, các trường phải đảm bảo có tường bao quanh, có cổng và biển trường. Địa điểm trường phải đảm bảo an toàn giáo dục cho học sinh, giáo viên và cán bộ nhân viên. Trường học là một khu riêng, được đặt trong môi trường thuận lợi, có đầy đủ điện nước và phòng cháy chữa cháy, tránh tai nạn thương tích.

Loading...

Trường học phải có sân chơi bãi tập cho học sinh với diện tích 0,35-0,4 m2/học sinh nhưng không được nhỏ hơn 350 m2, có khoảng cách 200 m so với chỗ học. Trong trường cần ít nhất một khu vệ sinh nam/nữ cho cả giáo viên và học sinh, có đủ trang thiết bị cũng như phòng học và phòng bộ môn. Nếu đơn vị có 1-2 tiêu chí không đạt nhưng không vi phạm tiêu chí bắt buộc thì phải cam kết bổ sung trong thời hạn 10 ngày sau khi kiểm tra.

Về công tác chuyên môn, ngoài việc phải có sổ sinh hoạt chuyên môn theo quy định, các trường phải có đủ sổ nghị quyết, sổ họp hội đồng sư phạm và triển khai nhiệm vụ năm học. Nhà trường phải có kế hoạch chỉ đạo chuyên môn và hồ sơ sử dụng đồ dùng học tập.

Về công tác tài chính, trường phải công khai mức tổng thu học phí, các khoản thu khác, mức học phí bình quân của một học sinh/tháng. Các khoản chi trong trường: chi trả lương và các khoản khác theo lương, chi mua sắm trang thiết bị, sách thư viện, đầu tư xây dựng cơ bản..., theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng cần thông tin rõ ràng.

Về công tác tuyển sinh, các trường phải tuyển sinh theo đúng thời gian được quy định, đúng số chỉ tiêu đã được giao và đúng địa điểm. Học sinh phải đủ hồ sơ tuyển sinh. 

5 quy định về điều kiện tuyển sinh lớp 10 trên được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ngoài công lập tổ chức thực hiện và tự kiểm tra đánh giá để chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh vào lớp 10 bắt đầu vào 8/6.

Quỳnh Trang

Loading...