15 từ viết tắt phổ biến trong tiếng Anh

04:06 - 20/06/2017

* Click vào từng hình để xem nghĩa tiếng Anh, tiếng việt.

1-8956-1497931290.jpg 2-2280-1497931290.jpg 3-3743-1497931290.jpg
4-8278-1497931290.jpg 5-8419-1497931290.jpg 6-2392-1497931290.jpg
7-4726-1497931291.jpg 8-5881-1497931291.jpg 9-8959-1497931291.jpg
10-3519-1497931291.jpg 11-4365-1497931291.jpg 12-2153-1497931291.jpg
13-2841-1497931291.jpg 14-8953-1497931291.jpg 15-1270-1497931291.jpg

Thạch Anh

Loading...