Tình huống khẩn cấp bộc lộ điều quan trọng nhất với bạn

02:03 - 21/03/2017

Đầu tiên, hãy chọn việc bạn ưu tiên làm thứ nhất, sau đó là các việc thứ hai, thứ ba... Bài trắc nghiệm trên chuyên trang Personalityquiz cho biết hành động bạn ưu tiên làm trước thể hiện thứ tự những việc được bạn ưu tiên trong cuộc sống (như gia đình, sự nghiệp, kinh tế, bạn bè).

Chọn thứ tự ưu tiên của bạn:

tai-xuong-8525-1465442471-3877-149008144 tap-7875-1465442471-1486-1490081450.jpg
Con nhỏ đang khóc Vòi nước đang xả
press-v-8287-1465442471-6156-1490081456. phone-ringing-gif-9iz7MKM4T-91-9064-4239
Chuông cửa reo Điện thoại đổ chuông

Bảo Nhiên

Loading...