Con đường ngắn nhất cho thấy bạn thiên tài trong lĩnh vực nào

09:07 - 15/07/2017

Bài trắc nghiệm trên trang Siamok sẽ tìm ra bạn thiên tài trong lĩnh vực nào. Theo đó, có 4 đường ống nước, nếu đổ nước vào cùng một lúc thì đường ống nào nhanh tới đích hơn:

4-8119-1500077151.jpg a1-1864-1500077152.jpg a2-2387-1500077152.jpg a3-9266-1500077152.jpg

Bảo Nhiên

Loading...