Cách chia tiền khi đi ăn để không thiệt mà vẫn văn minh

12:11 - 21/11/2016
a1-1479701983_660x0.jpg
a2-1479701984_660x0.jpg
a3-1479701984_660x0.jpg
a4-1479701985_660x0.jpg
a5-1479702293_660x0.jpg
a6-1479701986_660x0.jpg
a7-1479701986_660x0.jpg
a8-1479701987_660x0.jpg
a9-1479701987_660x0.jpg
a10-1479701988_660x0.jpg

Bài viết dựa theo tư vấn của ba chuyên gia Diane Gottsman (chuyên gia về nghi thức quốc gia), David Weliver (người sáng lập trang web về tư vấn tài chính Money Under 30) và Patricia Napier-Fitzpatrick (người sáng lập của The Etiquette School of New York)về cách xử lý hóa đơn trong 10 tình huống thông thường.

"Ngoại trừ các bữa ăn kinh doanh, không có quy tắc rập khuôn nào để chia các hóa đơn", Napier-Fitzpatrick nói. "Trong kinh doanh, người mời phải trả tiền. Còn trong các tình huống khác, có những nguyên tắc nhất định để một người không cảm thấy bị lợi dụng, ngược lại, họ thấy mình chu đáo nếu phải trả tiền cho bữa ăn", Napier-Fitzpatrick nói thêm.

Bảo NhiênTheo Businessinsider