Chùm ảnh vui: Làm cha mẹ - kỳ vọng và thực tế

Dân trí Trước khi làm cha mẹ, chúng ta có cả ngàn kỳ vọng về việc điều tuyệt vời này sẽ diễn ra như thế nào, song thực tế không như là mơ, thực tế đẹp hơn nhiều, theo một cách khác...

09:09 - 16/09/2016