Tại sao tàu thủy phải bơm nước ra ngoài?

Tôi thường thấy các phương tiện như tàu thủy, xà lan, khi chạy thì bơm nước từ trong khoang đổ ra sông biển. Phải chăng là tàu bị vào nước nên phải bơm nước ra để tàu không bị chìm? (Bùi Trường An)

08:05 - 10/05/2016