Tại sao phải kéo rèm cửa sổ lúc máy bay cất hạ cánh?

Tại sao lúc máy bay cất cánh và hạ cánh, cơ trưởng đều yêu cầu kéo rèm che cửa sổ lên? (Hồng Mai)

06:02 - 07/02/2016