Tại sao ngày 16 âm lịch trăng mới tròn?

Tại sao ở Việt Nam tháng nào cũng có ngày rằm mà trăng ngày rằm không tròn, trăng ngày 16 mới tròn? (Nguyễn Hải)

07:09 - 28/09/2015