Tại sao muỗi sợ mùi tỏi?

Sau những ngày trời mưa, tôi phát hiện quanh nhà có nhiều muỗi hơn. Tôi được mách cách dùng tỏi để tránh muỗi đốt. Xin hỏi tại sao muỗi lại sợ mùi tỏi? (Đoàn Huệ)

06:09 - 30/09/2015