Tại sao gián chết lại nằm ngửa?

Xin hỏi tại sao gián chết lại ngằm ngửa, trong khi bình thường có lật nó lên, nó cũng lật người lại chứ không chịu nằm ngửa? (Nguyễn Đoàn Thiện Thuật)

06:10 - 21/10/2015