Tại sao nhắm mắt lại khó giữ thăng bằng?

Tôi thấy rất khó giữ thăng bằng khi tập các động tác yoga mà phải nhắm mắt. Xin hỏi tại sao? Phải chăng mắt người có cơ chế giữ thăng bằng?

07:09 - 02/09/2015