Samsung Việt Nam thu hồi Galaxy Note 7 và hoàn tiền

07:10 - 11/10/2016

Công ty cũng khuyến nghị người dùng tắt nguồn và ngừng sử dụng Galaxy Note 7.

cc-7837-1476188228.jpg

Từ ngày 12/10, Samsung Việt Nam dừng chương trình đổi mới Galaxy Note 7 và từ ngày 18/10, công ty triển khai kế hoạch thu hồi và hoàn tiền cho khách hàng.

Chủ sở hữu Galaxy Note 7 chính hãng được hoàn tiền 100% giá trị sản phẩm với tiền mặt 18.990.000 đồng. Thời gian áp dụng từ ngày 18/10-18/11.

Người dùng mang máy Galaxy Note 7 hoặc giấy hẹn lấy máy - với những người tham gia chương trình đổi máy và đang chờ nhận lại máy mới - cùng CMND hoặc hộ chiếu đến trung tâm bảo hành của Samsung.

Khách hàng trả lại Galaxy Note 7 được hoàn tiền và nhận một voucher trị giá 1.500.000 đồng để mua sản phẩm Samsung. 

Từ ngày 12/10, người dùng trung tâm chăm sóc khách hàng Samsung để mượn tạm smartphone của hãng sử dụng trong thời gian tắt máy. Đối với những khách hàng đang mượn máy Galaxy A3 2016 trong chương trình đổi máy trước đây, các chính sách vẫn được Samsung áp dụng như thông báo. 

Trọng Nghĩa