Máy bay phản lực có bay tại chỗ được không?

Xin hỏi máy bay phản lực có thể bay tại chỗ được không? (Hoàng Hải)

06:12 - 26/12/2015