Kim loại biến đi đâu khi chiếu tia laser?

Trong máy laser công nghiệp dùng để khắc kim loại, tia laser chiếu xuống bề mặt kim loại để lại rãnh khắc. Xin hỏi lượng kim loại ở rãnh khắc đó bị biến đi đâu? Bị bốc hơi luôn hay thành những mẩu kim loại cực nhỏ? (Lê Hoàng)

07:08 - 28/08/2015
Varioclad-pic1-2981-1440647445.jpg

Máy khắc laser kim loại. Ảnh: Fraunhofer

Mời độc giả đặt câu hỏi .

Loading...