Đỉa sấy khô hoặc đốt cháy có thể tái sinh không?

Tôi nghe nói loài đỉa có thể tái sinh ngay cả khi đã sấy khô hoặc bị đốt cháy. Xin hỏi có thực như vậy không và làm cách nào để diệt đỉa tận gốc? (Hoàng Hoa)

05:11 - 22/11/2015