Bộ phận nào lão hóa sớm nhất?

Xin hỏi bộ phận nào trong cơ thể người lão hóa sớm nhất? (Vân Anh - Tuấn Minh)

06:06 - 08/06/2016