Nguoi noi tieng, Logo

03/07/2012 link hay share twitter share digg

-Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng mới duyệt bổ sung 450 tỷ đồng từ nguồn chi sự nghiệp giáo dục đào tạo thuộc ngân sách trung ương năm 2012 để triển khai Đề án 911 và Đề án 356 về đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước do Bộ GD-ĐT quản lý. Giải quyết bài toán 50% giảng viên chưa có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ Xây dựng kế hoạch đào tạo giảng viên trẻ có trình độ tiến sĩ

Thêm 450 tỷ đồng để đào tạo giảng viên tiến sĩ ở nước ngoài

Đối tượng nhận kinh phí đi học tiến sĩ ở nước ngoài phải cam kết trở về giảng dạy ở trường đại học trong nước.

Đề án 911 (đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học cao đẳng) tập trung đào tạo đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học các ngành mũi nhọn, trọng điểm, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, tăng số lượng các công trình khoa học công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín, phục vụ thiết thực cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế.

Đối tượng tuyển chọn đào tạo tiến sĩ là giảng viên các trường đại học, cao đẳng trong toàn quốc; nghiên cứu viên của các viện nghiên cứu khoa học; sinh viên mới tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ đạt từ loại khá trở lên; những người có năng lực và trình độ chuyên môn giỏi đang làm việc tại các đơn vị ngoài nhà trường, có nguyện vọng và cam kết trở thành giảng viên đại học, cao đẳng sau khi được đào tạo, có độ tuổi không quá 45 tuổi.

Đặc biệt, ưu tiên đào tạo trình độ tiến sĩ đối với giảng viên các trường đại học, đặc biệt là các trường đại học trọng điểm, các trường đại học xuất sắc...

Kế hoạch triển khai Đề án 911 bằng nguồn vốn ngân sách được lập có những nội dung liên quan đến Đề án 356 (đào tạo cán bộ tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước) đã kết thúc tuyển sinh từ năm 2010 chuyển sang năm 2011. Trong tháng 4/2012, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đồng ý để Bộ GD-ĐT chuyển 598 giảng viên đại học, cao đẳng đã tuyển đào tạo tiến sĩ trong thời gian từ năm 2010 đến tháng 2/2012 theo đề án 356 sang chỉ tiêu của đề án 911. Vì vậy, Phó Thủ tướng đã yêu cầu Bộ GD-ĐT và Bộ Tài chính bàn thống nhất về nội dung tài chính dành cho đề án 911.

  • P.Thảo

Tin liên quan:

Giáo dục


Chưa có bình luận nào!

Tiêu điểm